Diensten

Organisaties zijn onderdeel van een groter geheel en moeten meebewegen met hun omgeving. Doen ze dat niet dan verliezen ze op termijn de aansluiting naar klanten, afnemers, stakeholders en andere bedrijven.
Veranderingen die op bedrijven afkomen zijn op uiteenlopende gebieden zoals:
• Technologie (ICT, internet)
• Innovatie (sociale, technische, proces)
• Maatschappelijke (demografisch, vergrijzing, diversiteit, multiculturele samenleving)
• Economische (leiderschap, geld, globalisering)

Maar hoe stem je het bedrijf nu af op al die ontwikkelingen? Daar helpen wij u graag mee. Vanuit kennis van en ervaring met verschillende disciplines van organisatiekunde vertalen wij uw organisatievraagstukken naar concrete vraag- en doelstellingen. Van daaruit ondersteunen wij u met het maken van een plan om de veranderingen in de organisatie door te voeren. Ook zijn wij in staat om u bij de implementatie te helpen.  Daar waar producten, diensten en investeringen door derden nodig zijn dan adviseert en bemiddelt Gieser Wildeman desgewenst bij het selectieproces en is in staat om u te begeleiden gedurende implementaties.

Gieser Wildeman biedt de volgende diensten aan om de innovatiekracht in de organisatie te vergroten:

  • Advies over business vraagstukken;
  • Advies en implementatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
  • Commercie en salesadvies;
  • Advies over het gebruiken, beheren en ontsluiten van kennis;
  • Ontwikkelen en stimuleren van sociale innovatie;
  • Advies over het gebruik van nieuwe technologie in het bedrijfsproces;
  • Ontwikkelen en uitvoeren diversiteitsbeleid;
  • Project- en interim-management;

Daarnaast biedt Gieser Wildeman uiteenlopende workshops en lezingen over genoemde onderwerpen, teneinde de innovatiekracht in organisaties te vergroten.