Bedrijfskundig Advies

Bedrijfskundig advies met oog voor innovatie

Onze jarenlange ervaring met organisaties en hun ontwikkeling stelt ons in staat om organisatievraagstukken te analyseren, knelpunten in organisaties vast te stellen, te adviseren over oplossingen en hulpmiddelen aan te reiken waardoor innovatiekracht ontstaat. Nieuwe manieren van werken, op een andere manier omgaan met resources en de rol van ICT wordt nadrukkelijk belicht.

De mens centraal

Een belangrijk aandachtspunt bij onze begeleiding betreft de individuele mens in de organisatie. Er wordt een balans gezocht tussen zakelijke bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke belangen en drijfveren.  

De rol van ICT

ICT hulpmiddellen worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De rol van de ICT wordt ongemerkt steeds belangrijker in de besturing en de werkwijze van de onderneming. De ongekende mogelijkheden van ICT biedt nieuwe kansen in het zaken doen. Door inzet van ICT worden organisatiedoelstellingen anders en sneller gerealiseerd. Om dit in goede banen te leiden en optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden is deskundig advies geen overbodig luxe.  

Vraagstukanalyse

Een adviestraject start met het analyseren van een vraagstuk. Een vraagstuk kan zowel bedrijfskundig van aard zijn of gerelateerd aan een ICT aspect. Tijdens het traject wordt aandacht besteed aan de huidige situatie en worden aan de hand van de ondernemingsstrategie de wensen en eisen voor de toekomst bepaald.
Het resultaat van de analyse kan leiden tot:

  • Verandering in de bedrijfsvoering
  • Inspelen op ontwikkelingen in de omgeving
  • Aanpassing van de ondernemingsstrategie
  • Gebruik van nieuwe ICT hulpmiddelen
  • Aanpassing van de bedrijfscultuur
  • Inzet van nieuwe manier van werken
  • Implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Selectie

Na de vraagstukanalyse is het tijd de juiste oplossing te selecteren. Gieser Wildeman biedt in de selectiefase: Kennis van trends en ontwikkelingen, kennis van de markt, een breed netwerk, toegang tot betrouwbare leveranciers en inzetbare specialisten, een brede blik en een “open mind” voor de rol van de mens in het geheel. Gieser Wildeman ondersteunt u bij al deze activiteiten en is tevens mede gesprekspartner bij de onderhandelingen met leveranciers.