Filosofie en Missie

De Gieser Wildeman bedrijfsfilosofie sluit aan bij de behoefte van u als ondernemer, directeur of manager. Gewoon zaken doen. Dát doen wat nodig is. Gieser Wildeman helpt u bij het definieren van vraagstukken, gerelateerd aan bedrijfsvoering en ICT en gericht op toekomstige ontwikkelingen. Omdat u onderdeel bent van uw omgeving is het belangrijk te weten er in uw speelt. Daarom kijken wij verder dan uw horizon reikt. Samenwerken en samen oplossingen zoeken staat voor ons centraal.

Onze aanpak is helder geformuleerd en altijd resultaatgericht. Indien nodig brengt Gieser Wildeman partijen bij elkaar en treedt op als de bindende schakel. Daarbij wordt een ruime kennis en ervaring van bedrijfskunde, ICT, management, marketing en sales als meerwaarde toegevoegd.

Onze bedrijfsfilosofie sluit aan bij hoe wij in het leven staan:

Wij zijn allemaal mensen.

Onze kernbegrippen zijn:

  • Eerlijk en gewoon
  • Onderscheidend en ondernemend
  • Deskundig en innovatief
  • Professioneel
  • Oog voor mens en milieu
  • Klantgericht, vraaggericht
  • Mensgericht
  • Evenwichtige prijs-prestatieverhouding

Onze Missie

Het verbeteren van het innovatievermogen van organisaties door gebruik te maken van creativiteit, nieuwe technologie en andere manieren van werken waardoor zicht ontstaat op vernieuwing.