Businessmodel

Businessmodel

Gieser Wildeman ondersteunt ondernemers en bedrijven bij organisatie gerelateerde vraagstukken ten behoeve van het vergroten van de innovatiekracht.

Gieser Wildeman biedt daarvoor de volgende diensten:

  • Ondersteunt bij het uiteenrafelen en het formuleren van het vraagstuk;
  • Analyseert de vraagstelling;
  • Definieert de gewenste oplossing;
  • Selecteert met de opdrachtgever de gewenste verandering, de juiste toepassing en de oplossing;
  • Is in staat de geselecteerde verandering deskundig te managen of te begeleiden tijdens de implementatie.

In alle onderdelen is de aanpak: deskundig, resultaatgericht en in samenspraak met de opdrachtgever.