Innovatiekracht

Innovatiekracht vergroten

Succesvolle bedrijven onderscheiden zich door de combinatie van innovatie en intuïtie. Innovatie betekent vernieuwend bezig zijn en heeft alles te maken met het aanwenden en combineren van kennis, creativiteit en relaties. En intuïtie is vooral vertrouwen op het gevoel. De uitdaging is deze voorwaarden van succes met elkaar te verbinden.

Innovatiekracht verhogen betekent niet alleen technologische vernieuwing, maar vooral ook doelgerichte inzet van mensen en middelen. Betrokken en gemotiveerde medewerkers betekent minder (mentaal) verzuim. Een open, mensgerichte cultuur laat ruimte voor het delen van kennis, maar accepteert ook mislukkingen, het stimuleert creativiteit en brengt het gevoel terug in het zaken doen. Aandacht voor diversiteit – zowel mannen als vrouwen, jonge als oudere mensen, verschillende cultuuraspecten, verschillende competenties – betekent een evenwichtige organisatie, betere sfeer, prettiger werkomgeving en betere resultaten.

Vertrouwen op gevoel wekt al snel de indruk van zweverigheid, omdat het niet op logica is gebaseerd. Maar intuïtie is “weten” op basis van kennis en ervaring. Intuïtie is een eigenschap die ontwikkeld kan worden. Leren luisteren naar je eigen intuïtie is een extra voorwaarde voor succes.

Meer weten over het vergroten van uw innovatiekracht? Wij staan u graag te woord en helpen u de begrippen tastbaar te maken en te implementeren in uw organisatie.

Ons werkterrein is:

  • Organisatieontwikkeling
  • Kennismanagement en kennisontwikkeling
  • Sociale innovatie
  • Diversiteitsmanagement
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Gebruik nieuwe technologie

 

Gieser Wildeman maakt gebruik van het gedachtengoed van de Spiral Dynamics Integral® en is gecertificeerd in de levels I, II en III.

De diensten die Gieser Wildeman levert zijn advies, coaching, interim- en projectmanagement, workshops en lezingen.