Projecten

Naast management- en interimopdrachten voert Gieser Wildeman ook projecten uit zowel in opdracht als zelf geinitieerd. De volgende projecten geven een beeld van deze uiteenlopende werkzaamheden:

Lezingen en workshops
Regelmatig geeft Gieser Wildeman lezingen en trainingen op maat over uiteenlopende onderwerpen zoals Duurzaamheid, MVO, Verniewing van de Samenleving, Nieuwe manieren van Werken e.d. aan bedrijven en instellingen.

DeNieSa – De Nieuwe Samenleving
Naar aanleiding van de bezorgdheid van een groep mensen is in 2010 de Stichting DeNieSa opgezet met als doel het in beweging krijgen van maatschappelijke verandering. Gieser Wildeman heeft samen met de initiatiefnemer Iwanjka Geerding de Stichting opgezet en organiseert geregeld congressen waarbij de maatschappelijke discussie wordt aangezwengeld.

Training Winst met duurzaamheid en innovatie
In opdracht van Groeistrategen hebben Carolien van Merksteijn en Jolanda Verburg een training ontwikkeld in 3 dagdelen ten behoeve van ondernemers die aan de slag willen met duurzaamheid en MVO. De tryout vond plaats op 23 september 2010.

Duurzaam Ondernemingscentrum Culemborg (DOCC)
Het businessplan voor de Werftep heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Stichting DOCC is opgezet. Op 27 oktober 2007 werd het DOCC feestelijk geopend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeente Culemborg en de politiek.

Businessplan de Werfterp
In 2006 is Jolanda Verburg in opdracht van AlOm Architecten en de werkgroep de Werfterp aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een businessplan voor het werkdeel van het initiatief de Werfterp.