Diversiteitmanagement

Mensen die van elkaar verschillen vullen elkaar aan

Divers samengestelde teams zijn meer in balans, creatiever en hebben een bredere blik op de omgeving. Ze zijn innovatiever en beter in staat om in te spelen op de veranderingen in de markt en hebben daardoor een positieve invloed op het rendement van de organisatie. Diversiteit geeft nieuwe impulsen en motiveert. Onderzoeken in de VS bewijzen het, maar ook steeds meer Nederlandse ondernemers zien in dat ze verschillen van mensen kunnen benutten. Gebruik maken van diversiteit is een bedrijfsbelang dat winst oplevert. 

Verschillende aspecten van Diversiteitmanagement:

  • Gender: Man – Vrouw
  • Leeftijd: Jong – Oud
  • Etniciteit: Autochtoon – Allochtoon
  • Competenties en talenten

 Diversiteitmanagement is gericht op het optimaal en duurzaam benutten en inzetten van de verschillende kwaliteiten, meningen en inzichten van individuele werknemers, rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten, waardoor een betere balans ontstaat binnen de organisatie. en een gezonde afspiegeling van de maatschappij. Het formuleren en implementeren van een diversiteitsbeleid kan een goede aanvulling zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De voordelen voor de organisatie zijn:

  • Betere afstemming van de producten en diensten op de behoefte in de markt;
  • Meer creativiteit bij productontwikkeling;
  • Betere balans en prettiger werksfeer binnen de organisatie;
  • Meer tevreden werknemers en minder (mentaal) verzuim;
  • Omdat men open staat voor verschillen is er een bredere keuze aan arbeidspotentieel;
  • Verhoogt het imago van het bedrijf.

Kortom het vergroot de innovatiekracht van de organisatie.

Wat kan Gieser Wildeman voor u betekenen? Wij kunnen u helpen bij het formuleren van het diversiteitsbeleid, waarbij bijvoorbeeld aandacht besteed wordt aan bijzondere groepen in het personeelsbeleid, zoals ouderen, allochtonen en vrouwen. Wij kunnen met behulp van beschikbare instrumenten de stand van zaken in de organisatie identificeren en de maatregelen formuleren waarmee het “diversiteitsdenken” wordt ingebed in de organisatie.