Sociale Innovatie

Innovatie is bepalend voor vooruitgang en de groei van onze welvaart. Daarom wil Nederland hierin excelleren. Om het gat op te vullen wat de verdwijnende industrie in Nederland achterlaat, moeten we op zoek naar alternatieven. Nederland moet het hebben van zijn innovatiekracht en kennisontwikkeling. Maar de prestaties op gebied van innovatie blijven achter, dus valt er nog wat te verbeteren.

 Innovatie kent twee vormen:

  • Technische innovatie (ook wel Product & Proces innovatie);
  • Sociale innovatie.

Op technologische gebied zetten we wereldwijd aardig de toon. Zo zijn we goed en vernieuwend in waterbeheersing, architectuur, vormgeving, kunst, bepaalde vormen van vernieuwende muziek, dance en de gaming industrie. Op het terrein van sociale innovatie ligt een uitdaging. Hierbij gaat het om dynamisch managen, creativiteitsontwikkeling, flexibel organiseren, kennis uitwisseling en vooral slimmer werken waardoor concurrentievoordeel ontstaat.

Een innovatietraject start met een intakegesprek waarin de doelstellingen worden geformuleerd. Vervolgens wordt door ons een plan uitgewerkt en en doorgesproken. Gieser Wildeman maakt gebruik van verschillende innovatietechnieken:

  • World Café;
  • Open Space;
  • Mind mapping;
  • Circle dialogue;
  • Future search.

De keuze hangt af van de omvang van de organisatie, het thema, de problematiek en de gekozen aanpak. 

Wilt u slimmer leren werken en uw bedrijf optimaliseren?

Belt u ons, dan helpen wij u graag verder.