Archive | Duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid 2

Op deze Dag van de Duurzaamheid op 10-10 is Jolanda Verburg vanavond ook actief. In Pakhuis de Zwijger wordt door de Jonge Stedelingen gesproken over de toekomst van arbeid, waarbij met name de toekomst van de jongere generatie belicht wordt en bediscussieerd. Jolanda praat mee en licht haar visie op arbeid toe en de mogelijke oplossingen […]

Dag van de Duurzaamheid

Op deze Dag van de Duurzaamheid op 10-10 spreekt Jolanda Verburg vanmiddag in Delft op het congres van het European Minimum Income Network (EMIN) in samenwerking met de Stichting European Anti Poverty Network Nederland (EAPN). Het onderwerp is niet zo zeer gericht op duurzaamheid maar past wel in het denken over een duurzame samenleving. Het onderwerp […]

Duurzaam vernieuwen – inspiratie picknick

Ook behoefte aan nieuwe inspiratie? Op 12 september 2013 organiseren Jenny Senhorst en Jolanda Verburg een inspiratie picknick. Tijdens deze inspirerende workshop krijgt u veel informatie over duurzame trends en interessante ontwikkelingen op sociaal economisch gebied. Met prikkelende discussies en veel interactie wordt u uitgedaagd om anders naar uw werkpraktijk te kijken. We inspireren elkaar […]

Rio aan de Maas

Op 4 juli komen in Rio de wereldleiders voor de derde keer bijeen om te praten over Duurzame Ontwikkeling. Ter voorbereiding hiervan is een Nationaal Platform Rio+20 opgericht om ten behoeve van de conferentie lokale initiatieven te kunnen aanbieden en mensen enthousiast te maken. De slotmanifestatie van het Nationaal Platform vindt plaats op 30 mei 2012 in […]

Duurzaamheid begint bij de jeugd

Duurzaamheid is een levensstijl. Om deze levensstijl eigen te maken is het belangrijk om de kinderen hierin al jong mee te nemen. Daarom gaf Jolanda Verburg vanmorgen een gastles op basisschool Prins Willem-Alexander te Beusichem. De leerlingen werden uitgedaagd om zelf met voorbeelden te komen hoe ze “iets aan duurzaamheid” konden doen. Berichten van kinderen over de wereld […]

We willen onze kinderen toch allemaal een betere wereld nalaten?

Tweet This Post